Uploaded image for project: 'MedMij Standaarden'
 1. MedMij Standaarden
 2. MM-115

Onduidelijk bij PlannedCareActivity

Details

  • Nee
  • BgZ
  • FHIR
  • Hide
   Leverancier zullen beter met OverdrachtgeplandeZorgactiviteit kunnen omgaan. Medicatietoediening kan op basis van de huidige zib echter niet worden geïmplementeerd. MedMij zal op de nieuwe versie van de zibs moeten wachten alvorens een oplossing daarvoor te kunnen uitwerken.
   Show
   Leverancier zullen beter met OverdrachtgeplandeZorgactiviteit kunnen omgaan. Medicatietoediening kan op basis van de huidige zib echter niet worden geïmplementeerd. MedMij zal op de nieuwe versie van de zibs moeten wachten alvorens een oplossing daarvoor te kunnen uitwerken.
  • Profiles
  • Hide
   Er zit een inconsistentie tussen twee paragrafen in de BgZ FHIR specificatie. De List of Invocations zegt voor sectie 17 (Zorgplan) dat je moet vragen naar MedicationDispense (type Medicatietoediening). De List of StructureDefinitions zegt dat je voor sectie 17 moet werken met MedicationRequest (type Medicatieafspraak). Deze inconsistentie moet worden verholpen door in de List of StructureDefinitions ook te verwijzen naar MedicationDispense (type Medicatietoediening). Hier blijft het bij een wijziging van een tekstuele verwijzing.

   In het kwalificatiescript voor de BgZ staat voor sectie 17 (Zorgplan) nog een onvolledige uitwerking van een OverdrachtGeplandeZorgactiviteit. In de materialen op Touchstone, de kwalificatieserver, is hieraan geheel geen invulling gegeven. De reden hiervoor is dat dit deel van de zib OverdrachtGeplandeZorgactiviteit, mede na overleg met het zib-centrum, niet implementeerbaar zal zijn. Er is om die reden besloten dit uit de kwalificatie te halen. Discussie of het ook geheel uit de specificatie wordt gehaald, loopt nog.

   Los van de wijzigingen in MedMij is het handig om te weten dat OverdrachtGeplandeZorgactiviteit onderwerp is van discussie bij het zib-centrum. Dit zal er waarschijnlijk toe leiden dat de zib als zodanig wordt opgeheven en wordt 'verwerkt' in bestaande zibs zodat betreffende zibs niet alleen meer geschikt zijn voor documentatie van reeds gebeurde feiten, maar ook voor planbare activiteiten.
   Show
   Er zit een inconsistentie tussen twee paragrafen in de BgZ FHIR specificatie. De List of Invocations zegt voor sectie 17 (Zorgplan) dat je moet vragen naar MedicationDispense (type Medicatietoediening). De List of StructureDefinitions zegt dat je voor sectie 17 moet werken met MedicationRequest (type Medicatieafspraak). Deze inconsistentie moet worden verholpen door in de List of StructureDefinitions ook te verwijzen naar MedicationDispense (type Medicatietoediening). Hier blijft het bij een wijziging van een tekstuele verwijzing. In het kwalificatiescript voor de BgZ staat voor sectie 17 (Zorgplan) nog een onvolledige uitwerking van een OverdrachtGeplandeZorgactiviteit. In de materialen op Touchstone, de kwalificatieserver, is hieraan geheel geen invulling gegeven. De reden hiervoor is dat dit deel van de zib OverdrachtGeplandeZorgactiviteit, mede na overleg met het zib-centrum, niet implementeerbaar zal zijn. Er is om die reden besloten dit uit de kwalificatie te halen. Discussie of het ook geheel uit de specificatie wordt gehaald, loopt nog. Los van de wijzigingen in MedMij is het handig om te weten dat OverdrachtGeplandeZorgactiviteit onderwerp is van discussie bij het zib-centrum. Dit zal er waarschijnlijk toe leiden dat de zib als zodanig wordt opgeheven en wordt 'verwerkt' in bestaande zibs zodat betreffende zibs niet alleen meer geschikt zijn voor documentatie van reeds gebeurde feiten, maar ook voor planbare activiteiten.

  Description

   PlannedCareActivity zib refereert naar de volgende andere zibs (en bijhorende Simplifier)[1]:

   Terwijl er vanaf PlannedCareActivity gerefereerd wordt naar [2]:

   Waarnaar gerefereerd wordt door [1] is niet hetzelfde als waar [2] naar refereert.  Hier is dus inconsistentie. 

   Verder zijn de touchstone responses kwa inhoud ook onverwacht.

   PlannedCareActivity - DeviceRequest bevat een Device Resource terwijl de meest overeenkomende Zib "DeviceUse" is die een DeviceUseStatement aanneemt volgens simplifier. Device is wel een onderdeel van DeviceUseStatement (de product container) maar ik verwacht niet dat het de verwachting is dat de instanties die implementeren dat zelf realtime moeten uitzoeken.

   Hetzelfde verhaal geldt voor PlannedCareActivity - ImmunizationRecommendation, deze bevat een Immunization Resource terwijl de meest overeenkomende Zib "Vaccination" is die een ImmunizationRecommendation (MM-114) aanneemt volgens simplifier.

   Verder is het zo dat PlannedCareActivity - Appointment een Appointment bevat waarvan simplifier alleen een 'draft' heeft. Dit is misschien verward met encounter zib[1].

   Daarbovenop is het zo dat PlannedCareActivity - ProcedureRequest een ProcedureRequest bevat waarvan ik denk dat het eigenlijk een Procedure zou moeten bevatten [1].

   Daarbij is het zo dat PlannedCareActivity - AdministrationAgreement geen resource bevat, ik denk dat dit een foutje is.

   Als laatste vond ik het raar dat er geen PlannedCareActivity Touchstone response op zichzelf was waar ik de informatie voor PlannedCareActivity uit kon halen (bijvoorbeeld: OrderStatus,  OrderType, OrderOther, StartDate). Ik had verwacht dat er dan naar de 'PlannedCareActivity - [x]' gerefereerd zou worden door dit PlannedCareActivity Touchstone response.

   Voor de kwalificatie kan ik hier niet zoveel mee.

   Vriendelijke groetjes,

   Yuri

   Attachments

    Issue Links

     Activity

      People

       henket Alexander Henket
       yuri.bonanno@curavista.nl Yuri Bonanno
       Watchers:
       1 Start watching this issue

       Dates

        Created:
        Updated:
        Resolved:

        Jigit Development

         Branches:
         Pull requests: