Uploaded image for project: 'MedMij Standaarden'
 1. MedMij Standaarden
 2. MM-1121

Merge Nictiz IHE and IHE profiles on DocumentManifest & DocumentReference

  Details

  • Type: Wijzigingsverzoek
  • Status: Gesloten
  • Priority: 3
  • Resolution: Resolved
  • Component/s: None
  • Blokkerend:
   Nee
  • Informatiestandaard:
   PDF/A
  • Informatiestandaard onderdelen:
   FHIR
  • Impact:
   Aanwezig, herkwalificatie voor in ieder geval use case beschikbaarstellen en ontvangen is nodig.
  • FHIR Category:
   Profiles
  • Voorgestelde oplossing:
   PDF/A-TO laten verwijzen naar Nictiz-profielen voor DocumentManifest en DocumentReference. Verwijderen IHE DocumentManifest en IHE DocumentReference profielen uit package.
  • Release notes:
   Hide

   Change the profile requirement for the PDF retrieve use case from the IHE profiles to the profiles adapted by Nictiz to fix slicing issues.

   Show
   Change the profile requirement for the PDF retrieve use case from the IHE profiles to the profiles adapted by Nictiz to fix slicing issues.

   Description

   Door een fout in de slicing van IHE voor de profielen DocumentManifest en DocumenReference, was het nodig om een nieuw profiel aan te maken naast de bestaande profielen om het issue te verhelpen. Deze nieuwe IHE Nictiz profielen worden gebruikt voor de use case Raadplegen en Sturen, waar voor Beschikbaarstellen en Ontvangen de originele IHE profielen worden gebruikt. Omdat de wijziging backwards incompatible is en er al leveranciers waren gekwalificeerd op Beschikbaarstellen en Ontvangen, maar nog niet op Raadplegen en Sturen, was dit de enige tijdelijke oplossing. 

   Met de zomerrelease kan deze duplicatie worden verholpen. De IHE-profielen voor DocumentManifest en DocumentReference zullen worden verwijderd en het TO zal alleen nog maar verwijzen naar de Nictiz-profielen.
    

    Attachments

     Issue Links

      Activity

       People

       Assignee:
       goris@nictiz.nl Vincent Goris
       Reporter:
       goris@nictiz.nl Vincent Goris
       Watchers:
       3 Start watching this issue

        Dates

        Created:
        Updated:
        Resolved:

         Estimations By Role

         No roles have been estimated yet.