Uploaded image for project: 'MedMij Standaarden'
 1. MedMij Standaarden
 2. MM-1091

Toevoegen van reasonReference extensie voor STU3 aan DeviceUseStatment

  Details

  • Type: Wijzigingsverzoek
  • Status: Intake
  • Priority: 3
  • Resolution: Unresolved
  • Fix Version/s: Nader te bepalen
  • Blokkerend:
   Nee
  • Informatiestandaard:
   Alle
  • Informatiestandaard onderdeel:
   FHIR

   Description

   Verschillende draft zib-profielen maken gebruik van een referentie vanuit de zib MedicalDevice, in FHIR DeviceUseStatement. 

   Hiervoor is de een extensie vanuit R4 gebackport (http://nictiz.nl/fhir/StructureDefinition/DeviceUseStatement-reasonReference-stu) welke in DeviceUseStatement toegevoegd dient te worden. 

   Het is de bedoeling dit toe doen wanneer de profielen die deze extensie gebruiken worden gepubliceerd om zo een minor versieophoging te verkomen.

    Attachments

     Issue Links

      Activity

       People

       Assignee:
       toonstra Ardon Toonstra
       Reporter:
       toonstra Ardon Toonstra
       Watchers:
       0 Start watching this issue

        Dates

        Created:
        Updated:

         Estimations By Role

         No roles have been estimated yet.