Uploaded image for project: 'MedMij Standaarden'
 1. MedMij Standaarden
 2. MM-1080

Opknippen kwalificatiescript zelfmetingen

Details

  • Wijzigingsverzoek
  • Status: Gesloten
  • 3
  • Resolution: Resolved
  • None
  • Nee
  • Zelfmetingen
  • Kwalificatie
  • Geen
  • Kwalificatiemateriaal wordt opgeknipt per use case
  • Hide

   Het kwalificatiemateriaal voor Zelfmetingen wordt per use case gepubliceerd. Een (kandidaat-)deelnemer is niet verplicht te kwalificeren op meerdere use cases. Met het opknippen van het kwalificatiescript wordt dit verduidelijkt.

   Show
   Het kwalificatiemateriaal voor Zelfmetingen wordt per use case gepubliceerd. Een (kandidaat-)deelnemer is niet verplicht te kwalificeren op meerdere use cases. Met het opknippen van het kwalificatiescript wordt dit verduidelijkt.

  Description

   Het zelfmetingen kwalificatiemateriaal bevat meerdere use cases.
   Kwalificatiemateriaal wordt opgeknipt per use case ter verduidelijking omdat ook apart gekwalificeerd kan worden.

    

   https://informatiestandaarden.nictiz.nl/wiki/MedMij:Vissue-MM-1080_Kwalificatie

   Attachments

    Issue Links

     Activity

      People

       hagg@nictiz.nl Trudy Hagg
       ngadimin@nictiz.nl Jeanique Ngadimin (Inactive)
       Watchers:
       5 Start watching this issue

       Dates

        Created:
        Updated:
        Resolved:

        Jigit Development

         Branches:
         Pull requests: