Uploaded image for project: 'MedMij Standaarden'
 1. MedMij Standaarden
 2. MM-1080

Opknippen kwalificatiescript zelfmetingen

  Details

  • Type: Wijzigingsverzoek
  • Status: Gesloten
  • Priority: 3
  • Resolution: Resolved
  • Component/s: None
  • Blokkerend:
   Nee
  • Informatiestandaard:
   Zelfmetingen
  • Informatiestandaard onderdelen:
   Kwalificatie
  • Impact:
   Geen
  • Voorgestelde oplossing:
   Kwalificatiemateriaal wordt opgeknipt per use case
  • Release notes:
   Hide

   Het kwalificatiemateriaal voor Zelfmetingen wordt per use case gepubliceerd. Een (kandidaat-)deelnemer is niet verplicht te kwalificeren op meerdere use cases. Met het opknippen van het kwalificatiescript wordt dit verduidelijkt.

   Show
   Het kwalificatiemateriaal voor Zelfmetingen wordt per use case gepubliceerd. Een (kandidaat-)deelnemer is niet verplicht te kwalificeren op meerdere use cases. Met het opknippen van het kwalificatiescript wordt dit verduidelijkt.

   Description

   Het zelfmetingen kwalificatiemateriaal bevat meerdere use cases.
   Kwalificatiemateriaal wordt opgeknipt per use case ter verduidelijking omdat ook apart gekwalificeerd kan worden.

    

   https://informatiestandaarden.nictiz.nl/wiki/MedMij:Vissue-MM-1080_Kwalificatie

    Attachments

     Issue Links

      Activity

       People

       Assignee:
       hagg@nictiz.nl Trudy Hagg
       Reporter:
       ngadimin@nictiz.nl Jeanique Ngadimin
       Watchers:
       5 Start watching this issue

        Dates

        Created:
        Updated:
        Resolved:

         Estimations By Role

         No roles have been estimated yet.