Uploaded image for project: 'MedMij Standaarden'
 1. MedMij Standaarden
 2. MM-1071

PDFA terminologie koppelingen verduidelijken

  Details

  • Type: Wijzigingsverzoek
  • Status: Intake
  • Priority: 3
  • Resolution: Unresolved
  • Fix Version/s: Nader te bepalen
  • Component/s: None
  • Blokkerend:
   Nee
  • Informatiestandaard:
   PDF/A
  • Informatiestandaard onderdelen:
   Technisch
  • Voorgestelde oplossing:
   Hide
   1. In het technisch ontwerp tekstuele uitleg toevoegen voor de verwachtingen over het gebruik van de terminologie.
   2. Meer sturing geven in gebruik van mogelijke terminologie door te verwijzen naar de xds metadata publicatie (https://www.nictiz.nl/standaarden/xds-metadata)
   Show
   1. In het technisch ontwerp tekstuele uitleg toevoegen voor de verwachtingen over het gebruik van de terminologie. 2. Meer sturing geven in gebruik van mogelijke terminologie door te verwijzen naar de xds metadata publicatie ( https://www.nictiz.nl/standaarden/xds-metadata )

   Description

   De gegevensdiensten voor het uitwisselen van PDFA zijn gebaseerd op IHE MHD. Het zijn daarmee in feiten meer infrastructurele dan zorginhoudelijke standaarden. Het beschrijft namelijk voornamelijk hoe gegevens uitgewisseld dienen te worden in plaats van hoe de inhoudelijke zorggevens zelf.

   Vanuit het veld onstaan vragen over hoe de DocumentReference en DocumentManifest gevuld dienen te worden, met in het bijzonder vragen rondom  type en class  concepten.
   Het IHE MHD profiel laat de terminologie koppelingen via de FHIR core resources lopen. De ValueSets die gekoppeld zijn hebben binding sterkte van'example' of 'preferred' en geven daarmee een indicatie van de te gebruiken terminologie voor de concepten. 

   Hierdoor bestaat het reële risico dat partijen andere terminologie implementeren waardoor de search/query functionaliteit sterk verminderd.

   De informatiestandaard kan verbeterd worden door:

   1. Te onderkennen dat er weinig standardisatie werk is verricht op het gebied van de te gebruiken terminologie koppelingen. Met het uitschrijven van de mogelijke implicaties voor DVP en DVZA. Zo worden de verwachtingen beter gemanaged. 
   2. Meer sturing te geven in de te gebruiken terminologie. Te denken aan het toevoegen van een link naar de xds metadata publicatie https://www.nictiz.nl/standaarden/xds-metadata/ waar de ValueSets voor classCode en typeCode relevant kunnen zijn.

    

    Attachments

     Issue Links

      Activity

       People

       Assignee:
       hagen@nictiz.nl Victor van Hagen
       Reporter:
       toonstra Ardon Toonstra
       Watchers:
       3 Start watching this issue

        Dates

        Created:
        Updated:

         Estimations By Role

         No roles have been estimated yet.