Uploaded image for project: 'MedMij Standaarden'
 1. MedMij Standaarden
 2. MM-1058

Bevindingen uit werk rond aanpassingen uitgangspunten kwalificatie pagina’s.

Details

  • Wijzigingsverzoek
  • Status: Gesloten
  • 3
  • Resolution: Resolved
  • Nader te bepalen
  • None
  • Nee
  • BgZ, Basisgegevens GGZ, BgLZ
  • Functioneel
  • nihil, veelal tekstuele verbeteringen en correcties
  • Hide
   Een aantal uitgangspunten komen bijna letterlijk hetzelfde voor bij BgZ, BgLZ en BgGGZ en kunnen met een kleine aanpassing naar de generieke uitgangspunten gaan.

   Plus uitgangspunt bij Beschikbaarstellen GGZ en BgLZ:
   * XIS leverancier ondersteunt ‘Beschikbaarstellen Basisgegevens Langdurige Zorg’ vanaf een bepaalde softwareversie. Deze versie kan binnen het InZicht (module PGO) gebruikt worden voor de bepaling van de financiering per ziekenhuis.
   --> Bij GGZ/BgLZ is ziekenhuis niet of niet altijd van toepassing en moet dus 'ziekenhuis' veranderd worden in zorginstelling.
   Show
   Een aantal uitgangspunten komen bijna letterlijk hetzelfde voor bij BgZ, BgLZ en BgGGZ en kunnen met een kleine aanpassing naar de generieke uitgangspunten gaan. Plus uitgangspunt bij Beschikbaarstellen GGZ en BgLZ: * XIS leverancier ondersteunt ‘Beschikbaarstellen Basisgegevens Langdurige Zorg’ vanaf een bepaalde softwareversie. Deze versie kan binnen het InZicht (module PGO) gebruikt worden voor de bepaling van de financiering per ziekenhuis. --> Bij GGZ/BgLZ is ziekenhuis niet of niet altijd van toepassing en moet dus 'ziekenhuis' veranderd worden in zorginstelling.

  Description

   Uit tekstuele verduidelijkingen rond uitgangspunten voor kwalificaties (MM-888) (door reijnders@nictiz.nl ) bleek dat er verschillen zaten in de uitgangspunten van BgZ, BgGGZ en BLZ (zowel in de gepubliceerde als draft versies). Begin april zijn deze scripts gecorrigeerd/op 1 lijn gezet. Er waren echter een aantal bevindingen. Een algemene bevinding is het generieker maken van een aantal zinsnedes zodat er bijvoorbeeld meer teksten naar de uitgangspunten kwalificatie op:
   https://informatiestandaarden.nictiz.nl/wiki/MedMij:V2019.01_Kwalificatie#Kwalificatie_scripts
   verplaatst kunnen worden.

   Dit werk moest op de langere termijn worden gezet en we moeten later nog kijken bij welke release deze mogelijke aanpassingen worden doorgevoerd. Dit kan ook eventueel in overleg/samenwerking met Jessica Apeldoorn.

    

   1. Punten bij Raadplegen GGZ:

   Als de zin “Bij raadpleging Basisgegevens GGZ wordt gebruik gemaakt van losse queries en niet van bundeling als batch, onder andere om aan performance bezwaren tegemoet te komen”,

   bijvoorbeeld wordt herschreven in :

   Bij raadpleging van de gegevensdienst  wordt gebruik gemaakt van losse queries en niet van bundeling als batch, onder andere om aan performance bezwaren tegemoet te komen.
   Dan kan de zin naar de algemene uitgangspunten kwalificatie.

   1. Punten bij Beschikbaarstellen
   • XIS leverancier ondersteunt ‘Beschikbaarstellen Basisgegevens Langdurige Zorg’ vanaf een bepaalde softwareversie. Deze versie kan binnen het InZicht [ programma|https://www.dus-i.nl/subsidies/inzicht](module PGO) gebruikt worden voor de bepaling van de financiering per ziekenhuis.

   Bij GGZ (en bij Langdurige zorg ook) is ziekenhuis niet van toepassing en moet dus ziekenhuis veranderd worden in zorginstelling.

   • Punten bij de BLZ:
    Het is onbekend waarom bij Raadplegen in dit uitgangspunt:
    "Een PGO kan de gehele Basisgegevens Langdurige Zorg verwerken op technisch niveau. Dat geldt per zib voor alle onderliggende data-elementen (verplicht en optioneel). Voor het tonen zijn alleen de gegevens (verplicht en optioneel) nodig die zijn opgenomen in de Basisgegevens Langdurige Zorg (zie de transactie specificatiesop ART-DECOR)."
    wordt verwezen naar transactie. Dit wijkt af van de andere gegevensdiensten. Onbekend is of het echt nodig is om naar de transactie te verwijzen.

   Attachments

    Issue Links

     Activity

      People

       hopmans@nictiz.nl Gabriel Hopmans
       hopmans@nictiz.nl Gabriel Hopmans
       Watchers:
       1 Start watching this issue

       Dates

        Created:
        Updated:
        Resolved: