Uploaded image for project: 'MedMij Standaarden'
 1. MedMij Standaarden
 2. MM-1054

Dependency informatiestandaarden hoeft niet op patch-versie van package

Details

  • Change Request
  • Status: Gesloten
  • 3
  • Resolution: Resolved
  • 2019.01 - Mei 2020
  • None
  • Nee
  • Alle
  • Technisch
  • Geen.
  • Het packagenummer op de TO's wordt aangepasy naar "1.3.x". De informatiestandaarden zelf worden niet langer met een patchnummer opgehoogd als er alleen maar een nieuw package op patchniveau wordt uitgebracht.
  • Hide

   Changed the package dependency of the information standards from the patch level to the minor level, as all patch level packages are interchangable.

   Show
   Changed the package dependency of the information standards from the patch level to the minor level, as all patch level packages are interchangable.

  Description

   In de TO's van de MedMij-informatiestandaarden vermelden we welke versie van het Zib2017-package er gebruikt moet worden. Dat doen we tot op patch-niveau, bv. momenteel stellen we dat package 1.3.6 gebruikt moet worden. Wanneer er een nieuwe patch-versie van het package wordt uitgebracht, wordt er ook voor elke informatiestandaard een nieuwe patch-release gemaakt om de dependency op te hogen.

   Packages met hetzelfde minor-versienummer zijn echter per definitie compatibel met elkaar, dus het maakt in feite niet uit welke patch-versie er daadwerkelijk gebruikt wordt. Het zou dus voldoende zijn om tot op minor-niveau te specificeren, dus 1.3.x.

   Informatiestandaarden zouden dan ook niet meer een patch-release behoeven alleen maar voor de dependency naar een nieuwe patch-versie van het package.

   Attachments

    Activity

     People

      edelman@nictiz.nl Pieter Edelman
      edelman@nictiz.nl Pieter Edelman
      Watchers:
      0 Start watching this issue

      Dates

       Created:
       Updated:
       Resolved: