Uploaded image for project: 'MedMij Standaarden'
 1. MedMij Standaarden
 2. MM-1034

Improve slicing logic for Media.identifier images-Media profile

Details

  • Nee
  • Beelden
  • FHIR
  • Backwards incompatible. Het toevoegen van, en het ontvangen/verwerken van een identifier.use vergt aanpassingen in huidige implementaties. De aanpassing zelf is echter minimaal. Dit dient ook doorgevoerd te worden in onze voorbeelden en kwalificaties.
  • Profiles
  • Toevoegen .masterIdentifier slice met een onderscheidende waarde. Gebruik van een verplichte identifier.use = official.
  • Hide

   It was not possible to distinguish a version-specific identifier among identifiers in the instance of a Media resource. This is solved by adding a mandatory fixed value at identifier.use in the identifier.

   Show
   It was not possible to distinguish a version-specific identifier among identifiers in the instance of a Media resource. This is solved by adding a mandatory fixed value at identifier.use in the identifier.

  Description

   Uit issue MM-954  kwam naar voren dat de de slicing logica in het profiel voor images-Media niet voldeed. Middels MM-1032 is een backwards compatible wijziging doorgevoerd om de validatie error te verwijderen.

   Hiermee blijft echter nog wel een belangrijke omissie bestaan. Hoe weet een ontvangend systeem namelijk welke identifier de "Master Version Specific Identifier" is? Daarnaast kon in MM-1032 ook niet worden gemodelleerd dat de identifier.value en identifier.system verplicht zijn aangezien dit zou betekenen dat dit voor alle identifiers zo zou zijn. 

   Daarom dient het profiel toch een .masterIdentifier slice te bevatten waarop een descriminator zit (voor de validator én ontvangende systemen). Voorbeeld van mogelijke oplossing om de identifiers op te kunnen onderscheiden: 

   <identifier>
    <type>
     <text value="Master Version Specific Identifier"/>
    </type>
    <system value="http://example-xis.org/fhir/NamingSystem/imageID"/>
    <value value="1000002123"/>
   </identifier>
   

   Een andere mogelijkheid zou een ordered lijstje van identifiers te geven, waarin de eerste de masterIdentifier zou zijn.

   Attachments

    Issue Links

     Activity

      People

       ardon@fire.ly Ardon Toonstra
       ardon@fire.ly Ardon Toonstra
       Watchers:
       3 Start watching this issue

       Dates

        Created:
        Updated:
        Resolved: