Uploaded image for project: 'MedMij Standaarden'
 1. MedMij Standaarden
 2. MM-1034

Improve slicing logic for Media.identifier images-Media profile

  Details

  • Type: Wijzigingsverzoek
  • Status: Gesloten
  • Priority: 3
  • Resolution: Resolved
  • Component/s: None
  • Blokkerend:
   Nee
  • Informatiestandaard:
   Beelden
  • Informatiestandaard onderdelen:
   FHIR
  • Impact:
   Backwards incompatible. Het toevoegen van, en het ontvangen/verwerken van een identifier.use vergt aanpassingen in huidige implementaties. De aanpassing zelf is echter minimaal. Dit dient ook doorgevoerd te worden in onze voorbeelden en kwalificaties.
  • FHIR Category:
   Profiles
  • Voorgestelde oplossing:
   Toevoegen .masterIdentifier slice met een onderscheidende waarde. Gebruik van een verplichte identifier.use = official.
  • Release notes:
   Hide

   It was not possible to distinguish a version-specific identifier among identifiers in the instance of a Media resource. This is solved by adding a mandatory fixed value at identifier.use in the identifier.

   Show
   It was not possible to distinguish a version-specific identifier among identifiers in the instance of a Media resource. This is solved by adding a mandatory fixed value at identifier.use in the identifier.

   Description

   Uit issue MM-954  kwam naar voren dat de de slicing logica in het profiel voor images-Media niet voldeed. Middels MM-1032 is een backwards compatible wijziging doorgevoerd om de validatie error te verwijderen.

   Hiermee blijft echter nog wel een belangrijke omissie bestaan. Hoe weet een ontvangend systeem namelijk welke identifier de "Master Version Specific Identifier" is? Daarnaast kon in MM-1032 ook niet worden gemodelleerd dat de identifier.value en identifier.system verplicht zijn aangezien dit zou betekenen dat dit voor alle identifiers zo zou zijn. 

   Daarom dient het profiel toch een .masterIdentifier slice te bevatten waarop een descriminator zit (voor de validator én ontvangende systemen). Voorbeeld van mogelijke oplossing om de identifiers op te kunnen onderscheiden: 

   <identifier>
    <type>
     <text value="Master Version Specific Identifier"/>
    </type>
    <system value="http://example-xis.org/fhir/NamingSystem/imageID"/>
    <value value="1000002123"/>
   </identifier>
   

   Een andere mogelijkheid zou een ordered lijstje van identifiers te geven, waarin de eerste de masterIdentifier zou zijn.

    Attachments

     Issue Links

      Activity

       People

       Assignee:
       toonstra Ardon Toonstra
       Reporter:
       toonstra Ardon Toonstra
       Watchers:
       3 Start watching this issue

        Dates

        Created:
        Updated:
        Resolved:

         Estimations By Role

         No roles have been estimated yet.