Uploaded image for project: 'MedMij Standaarden'
 1. MedMij Standaarden
 2. MM-1011

"StructureDefintions" vervangen door "profiles"

  Details

  • Type: Wijzigingsverzoek
  • Status: Gesloten
  • Priority: 3
  • Resolution: Resolved
  • Fix Version/s: 2020.01 - September 2020
  • Component/s: None
  • Blokkerend:
   Nee
  • Informatiestandaard:
   BgZ, PDF/A, Basisgegevens GGZ, Beelden, BgLZ
  • Informatiestandaard onderdelen:
   FHIR
  • Impact:
   Geen impact.
  • FHIR Category:
   Profiles
  • Voorgestelde oplossing:
   Replace the term "StructureDefinition" in the implementation guide with the term "profile" (where applicable)
  • Release notes:
   Hide

   Replaced the term "StructureDefinitions" with the more precise term "profiles" in implementation guides.

   Show
   Replaced the term "StructureDefinitions" with the more precise term "profiles" in implementation guides.

   Description

   In de MedMij-TO's wordt hier en daar de term "StructureDefinition" gebruikt, terwijl we het in het normale taalgebruik eigenlijk altijd over "profielen" hebben. Zou het niet beter zijn om consequent de term "profiel" te hanteren?

    Attachments

     Activity

      People

      Assignee:
      edelman@nictiz.nl Pieter Edelman
      Reporter:
      edelman@nictiz.nl Pieter Edelman
      Watchers:
      1 Start watching this issue

       Dates

       Created:
       Updated:
       Resolved:

        Estimations By Role

        No roles have been estimated yet.