Uploaded image for project: 'MedMij Standaarden'
 1. MedMij Standaarden
 2. MM-1011

"StructureDefintions" vervangen door "profiles"

Details

  • Wijzigingsverzoek
  • Status: Gesloten
  • 3
  • Resolution: Resolved
  • 2020.01 - September 2020
  • None
  • Nee
  • BgZ, PDF/A, Basisgegevens GGZ, Beelden, BgLZ
  • FHIR
  • Geen impact.
  • Profiles
  • Replace the term "StructureDefinition" in the implementation guide with the term "profile" (where applicable)
  • Hide

   Replaced the term "StructureDefinitions" with the more precise term "profiles" in implementation guides.

   Show
   Replaced the term "StructureDefinitions" with the more precise term "profiles" in implementation guides.

  Description

   In de MedMij-TO's wordt hier en daar de term "StructureDefinition" gebruikt, terwijl we het in het normale taalgebruik eigenlijk altijd over "profielen" hebben. Zou het niet beter zijn om consequent de term "profiel" te hanteren?

   Attachments

    Activity

     People

      edelman@nictiz.nl Pieter Edelman
      edelman@nictiz.nl Pieter Edelman
      Watchers:
      1 Start watching this issue

      Dates

       Created:
       Updated:
       Resolved:

       Jigit Development

        Branches:
        Pull requests: