Uploaded image for project: 'MedMij Standaarden'
 1. MedMij Standaarden
 2. MM-100

Mapping CBV naar SNOMED codes

Details

  • Nee
  • BgZ, Huisartsgegevens, Basisgegevens GGZ
  • FHIR
  • Ontvangende partijen moeten op basis van deze wijziging erop gaan rekenen dat een SNOMED CT gecodeerde verrichting geen garantie meer is. De wijziging is in die zin niet backward compatible.
  • Profiles
  • Hide
   Hiervoor is enig overleg met de zibgroep nodig om te achterhalen of zij onderstaande ook zo zien. Als dat zo is:

   - profiel voor de zib Procedure aanpassen zodat de binding op Procedure.code verplaatst wordt naar Procedure.code.coding 0..1. Hierdoor worden ook andere codings mogelijk, zoals CBV.

   - Er is op dit moment voor CBV geen codesysteem OID/URI bekend -- verzoek richting DHD, die CBV beheert, uitgezet voor een identificatie. (1 feb-2019: DHD heeft aanvraag naar HL7 NL verstuurd dd 15-feb-2019, aanvraag loopt)

   - Enige navraag leert dat naast CBV-codes ook Zorgactiviteit-codes zijn/worden gebruikt voor Verrichtingen -- verzoek richting NZA uitgezet voor een identificatie. (1-feb-2019 via NZa: De gevraagde OID bestond intern bij het NZa en is 2.16.840.1.113883.2.4.3.27.15.5)
   Show
   Hiervoor is enig overleg met de zibgroep nodig om te achterhalen of zij onderstaande ook zo zien. Als dat zo is: - profiel voor de zib Procedure aanpassen zodat de binding op Procedure.code verplaatst wordt naar Procedure.code.coding 0..1. Hierdoor worden ook andere codings mogelijk, zoals CBV. - Er is op dit moment voor CBV geen codesysteem OID/URI bekend -- verzoek richting DHD, die CBV beheert, uitgezet voor een identificatie. (1 feb-2019: DHD heeft aanvraag naar HL7 NL verstuurd dd 15-feb-2019, aanvraag loopt) - Enige navraag leert dat naast CBV-codes ook Zorgactiviteit-codes zijn/worden gebruikt voor Verrichtingen -- verzoek richting NZA uitgezet voor een identificatie. (1-feb-2019 via NZa: De gevraagde OID bestond intern bij het NZa en is 2.16.840.1.113883.2.4.3.27.15.5)

  Description

   In HCIM Procedure heeft het element code een extensible binding op de ValueSet VerrichtingTypeCodelijst, welke uitgaat van de SNOMED CT referentieset Verrichtingenthesaurus DHD. In ons bronsysteem staan CBV codes opgeslagen. Wij beschikken over een migratietabel, maar lopen tegen het probleem aan dat in sommige gevallen de CBV code mapt op meerdere opgesplitste SNOMED codes.

   Het is in deze gevallen niet duidelijk welke SNOMED code geldig is. De keuze is arbitrair en doordat de SNOMED codes in deze gevallen meer detail bevatten, geef je mogelijk foutieve informatie. Wat zou het advies van Nictiz zijn om hiermee om te gaan?

   Een mogelijke oplossing is om in de code, meerdere Codings mee te geven, 1 voor de CBV codering en 1 voor de SNOMED codering, waarbij we aangeven dat de CBV codering door de gebruiker geselecteerd is. Echter, voelt het nog steeds niet helemaal goed om een mapping naar een SNOMED code mee te geven in de gevallen waar de mapping niet duidelijk gemaakt kan worden. In deze gevallen, heeft het de voorkeur om alleen de CBV codering mee te geven. Merk op dat dit alleen gaat over oude data, nieuwe data zal uiteindelijk rechtstreeks via SNOMED codes geregistreerd gaan worden.

   Attachments

    Issue Links

     Activity

      People

       henket@nictiz.nl Alexander Henket
       minne@nictiz.nl Lilian Minne
       Watchers:
       0 Start watching this issue

       Dates

        Created:
        Updated:
        Resolved: