Uploaded image for project: 'Geboortezorg'
 1. Geboortezorg
 2. GZ-880

Kernset Geboortezorg 2.3.6 kwalificatiescenario 7: tijdstip begin actieve ontsluiting en bloedverlies

Details

  • Change Request
  • Status: In publicatie
  • Undefined
  • Resolution: Resolved
  • None
  • Test materiaal
  • None
  • 2.3.6

  Description

   In beide scenario's 7 staat een tijdstip begin actieve ontsluiting met een nullFlavor in bevalling, maar wil je daarop op die manier kwalificeren? Is het niet beter om ofwel het tijdstip helemaal weg te laten (is 0..1 R) ofwel een echte waarde in te vullen?

   <tijdstip_begin_actieve_ontsluiting datatype="datetime" nullFlavor="NI" conceptId="2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.90.77.2.6.20590"/>
   

   Verder bij scenario 7 1e lijn is bij bevalling/bloedverlies wel een eenheid (ml) maar geen hoeveelheid ingevuld. Dat is niet toegestaan. Ofwel goed invullen ofwel weglaten, maar niet 'half'. Bij het 2e lijnsscenario staat hier 850 ml, en dat is prima.

   <hoeveelheid_bloedverlies unit="ml" conceptId="2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.90.77.2.6.20640"/>
   

   Attachments

    Activity

     People

      aarns@perined.nl Anne Marieke Arns-Schiere
      wetering@nictiz.nl Arianne van de Wetering
      Watchers:
      3 Start watching this issue

      Dates

       Created:
       Updated:
       Resolved: