Uploaded image for project: 'Geboortezorg'
 1. Geboortezorg
 2. GZ-23

(ernst) encefalopathie

Details

  • Change Request
  • Status: Published
  • Undefined
  • Resolution: Resolved
  • 3.0.0
  • Dataset, Scenario's
  • None
  • 3.0.0
  • 3.0.1 Neonatologie
  • Kernset Neonatologie 3.0
  • Nictiz Informatie analist, Nictiz Terminologie, Redactieraad
  • 3.0
  • Hide

   Definitie en omschrijving van ernst van encefalopathie conform de LNR is opgenomen in de 'rationale' bij het dataitem. 

   Show
   Definitie en omschrijving van ernst van encefalopathie conform de LNR is opgenomen in de 'rationale' bij het dataitem. 

  Description

   De gekoppelde SNOMED bij ernst encefalopathie komt niet voor bij probleemnaam, daar is er wel een neonatale encefalopathie?

   Moeten die twee overeenkomen? Of zou dat in ieder geval logischer zijn?

   Als het antwoord ja is: Hoort 'ernst encefalopathie' dan eigenlijk ónder probleem, net als bij aanvang kunnen we dat dan generaliseren naar 'ernst van het probleem'....

   Attachments

    Issue Links

     Activity

      People

       tan@nictiz.nl Michael Tan (Inactive)
       wetering@nictiz.nl Arianne van de Wetering
       Watchers:
       0 Start watching this issue

       Dates

        Created:
        Updated:
        Resolved: