Uploaded image for project: 'Geboortezorg'
 1. Geboortezorg
 2. GZ-208

valuesets gekoppeld aan kernset moeten status final hebben

Details

  • Wijzigingsverzoek
  • Status: In publicatie
  • 2
  • Resolution: Resolved
  • 2.3.5
  • Dataset
  • None
  • Hide

   Kernset Geboortezorg 2.3. Niet alle valueSets in Kernset Geboortezorg 2.3 hadden status 'definitief', dit is hersteld.

   Show
   Kernset Geboortezorg 2.3. Niet alle valueSets in Kernset Geboortezorg 2.3 hadden status 'definitief', dit is hersteld.
  • 2.3

  Description

   Dat is nu niet zo:

    

   In Dataset Perinatologie 2.3 (RetrieveTransaction.xml) zijn er een aantal waardelijsten met status ongelijk aan "final".

   Gaat er een update komen van 2.3, of gaat PRN in versie 2.3 verder met deze waardelijsten?

    

    

                       PeriodeZorgverlening: draft

                      ConclusieRisicostatus: final

                                Specialisme: final

                                Specialisme: final

                             TypeVerwijzing: final

                     AutoImmuunAandoening22: final

                       CardiovascAandoening: final

                    UrogenitaleAandoening22: final

                   OncologischeAandoening22: final

                      Schildklieraandoening: final

                     NeurologischAandoening: final

                             Infectieziekte: final

                  MaagDarmLeveraandoening22: final

                                   Anemie22: final

                             Longaandoening: final

                   GynaecologischAandoening: final

                      OrthopedischAfwijking: final

                               TypeOperatie: final

                      TypeStollingsprobleem: final

                   GynaecologischAandoening: final

                                 Infectie22: final

                    HypertensieveAandoening: final

                             GroeiAfwijkend: final

                   GynaecologischAandoening: final

                                 Infectie22: final

                    HypertensieveAandoening: final

                             GroeiAfwijkend: final

                           LiggingAfwijkend: final

                                  EindeZwVR: final

                    PostpartumComplicatie22: final

                              RedenVerw2to1: final

                              RedenVerw3to2: final

         PerinatalePeriodeOverdrachtConsult: final

                                EthnicGroup: final

                     AutoImmuunAandoening22: final

                       CardiovascAandoening: final

                    UrogenitaleAandoening22: final

                   OncologischeAandoening22: final

                      Schildklieraandoening: final

                     NeurologischAandoening: final

                             Infectieziekte: final

                  MaagDarmLeveraandoening22: final

                                   Anemie22: final

                             Longaandoening: final

                   GynaecologischAandoening: final

                      OrthopedischAfwijking: final

                               TypeOperatie: final

                      TypeStollingsprobleem: final

          TypeVrouwelijkeGenitaleVerminking: final

                     WijzeEindeZwangerschap: final

                   GynaecologischAandoening: final

                                 Infectie22: final

                    HypertensieveAandoening: final

                             GroeiAfwijkend: final

                           GeboortePlacenta: draft

                               TypePartus22: final

                  PercentielGeboortegewicht: draft

                    VoorgenomenPlaatsBaring: final

                              FetalMovement: final

                                 Rookgedrag: pending

                             Alcoholgebruik: final

                   GynaecologischAandoening: final

                                 Infectie22: final

                    HypertensieveAandoening: final

                             GroeiAfwijkend: final

                           LiggingAfwijkend: final

                                IUVDMethode: final

                 IntraUterieneBehandeling22: final

                     WijzeEindeZwangerschap: final

                                IUVDMethode: final

                             RisicoBaring22: final

                   InterventieBeginBaring22: final

                       IndicatieInterventie: draft

                           WijzeBaringBegin: final

                        MedicatieNageboorte: final

                           GeboortePlacenta: draft

                         Conditieperineum22: final

                   WerkelijkePlaatsBaring22: final

                              GenderMedisch: final

                    FasePerinataleSterfte22: final

                           KleurVruchtwater: final

                       IndicatieEpisiotomie: final

                            EpisiotomieType: final

                       PainManagementMethod: final

            PainManagementAlternativeMethod: final

                      RouteofAdministration: final

                     PijnbestrijdingPeriode: final

                               TypePartus22: final

                       LiggingBijGeboorte22: final

                          RolZorgverlener22: final

                    Eindverantwoordelijke22: final

                  VaginaleKunstverlossing22: final

                                  BesluitSC: final

                            SCPrimIndicatie: final

                             SCIndicatieSec: final

                      OverigeInterventies22: final

                     CongenitaleAfwijking22: final

                  ChromosomaleAfwijkingen22: final

                           ProblematiekKind: final

               PediatrischeVerwijsindicatie: draft

              AndereZorgverlenerBetrokken22: final

                       BloodGroupAntibodies: final

                    PostpartumComplicatie22: final

                      SubstantieVoedingKind: final

   Attachments

    Activity

     People

      tan Michael Tan
      Freek.Geerdink@vrumun.nl Freek Geerdink
      Watchers:
      1 Start watching this issue

      Dates

       Created:
       Updated:
       Resolved: