Uploaded image for project: 'Geboortezorg'
 1. Geboortezorg
 2. GZ-11

Waardelijst antenatale steroiden: twee concepten in één

Details

  • Change Request
  • Status: Published
  • Undefined
  • Resolution: Resolved
  • 3.0.0
  • None
  • None
  • 3.0.0
  • 3.0.1 Neonatologie
  • Kernset Neonatologie 3.0
  • Nictiz Informatie analist, Redactieraad
  • 3.0
  • Hide

   extra item (boolean) erbij zodat ook hier consequent 'geen' en 'onbekend' niet meer hoeven worden meegenomen

   Show
   extra item (boolean) erbij zodat ook hier consequent 'geen' en 'onbekend' niet meer hoeven worden meegenomen
  • Hide

   Item 'antenatale steroïden' is opgesplitst in 2 items. 1 voor of er behandeling is gegeven (geen en onbekend) en vervolgens of deze compleet/incompleet was voordat het kind werd geboren. 

   Show
   Item 'antenatale steroïden' is opgesplitst in 2 items. 1 voor of er behandeling is gegeven (geen en onbekend) en vervolgens of deze compleet/incompleet was voordat het kind werd geboren. 

  Description

   Het waardelijstje voor antenatale steroiden combineert twee concepten in één, te weten:

   • of er sprake is van behandeling met steroiden (geen / onbekend)
   • de methode die is toegepast bij deze behandeling (compleet/incompleet)

   Deze twee concepten kunnen niet in één code element landen in HL7:

   • de eerste landt als negationInd of nullFlavor op de procedure voor antenatale steroiden behandeling
   • de tweede landt in methodCode

   Dit werkt dus niet lekker samen in het template: ik kan nu eigenlijk het waardelijstje niet aan methodCode hangen, maar moet een ander waardelijstje maken. 

   Maar beter is het om dit op elkaar te laten aansluiten.

   Attachments

    Activity

     People

      tan@nictiz.nl Michael Tan (Inactive)
      wetering@nictiz.nl Arianne van de Wetering
      Watchers:
      0 Start watching this issue

      Dates

       Created:
       Updated:
       Resolved: