Uploaded image for project: 'Geboortezorg'
 1. Geboortezorg
 2. GZ-1012

Aanpassen kardinaliteiten in scenario 'Verloskunde gegevens'

Details

  • Change Request
  • Status: Ready for Publication
  • Undefined
  • Resolution: Unresolved
  • None
  • Scenario's
  • None
  • 3.2
  • 3.2 Geboortezorg
  • 3.2
  • Hide

   Kardinaliteiten van 'Aantal foetussen' en 'Aantal levende kinderen' aangepast in 3.2 scenario 'Verloskunde gegevens'.

   Show
   Kardinaliteiten van 'Aantal foetussen' en 'Aantal levende kinderen' aangepast in 3.2 scenario 'Verloskunde gegevens'.

  Description

   In de expertgroep van 25-8-2022 is besloten dat de elementen 'Aantal foetussen' en 'Aantal levende kinderen' onder het hoofdstuk Zwangerschap, in het scenario 'Verloskunde gegevens', kardinaliteit ..* moeten hebben, zodat deze meermaals ingevuld kunnen worden.

   Het 'Aantal foetussen' met de laatste observatiedatum is dan het aantal kinderen dat geboren wordt.

   Attachments

    Activity

     People

      brown@nictiz.nl Susanne Brown-Herfst (Inactive)
      brown@nictiz.nl Susanne Brown-Herfst (Inactive)
      Watchers:
      1 Start watching this issue

      Dates

       Created:
       Updated: