Uploaded image for project: 'Geboortezorg'
 1. Geboortezorg
 2. GZ-1008

Streptokokken B als diagnose bij zwangerschap gewenst?

Details

  • Change Request
  • Status: Published
  • Undefined
  • Resolution: Resolved
  • None
  • None
  • None
  • algemeen
  • 3.2 Geboortezorg
  • 3.2
  • Hide

   Waardelijst 'ProbleemNaam_Zwangerschap' uitgebreid met 'groep B-streptokokdragerschap tijdens zwangerschap'.

   Show
   Waardelijst 'ProbleemNaam_Zwangerschap' uitgebreid met 'groep B-streptokokdragerschap tijdens zwangerschap'.

  Description

   Naar aanleiding van een artikel (https://www.rtlnieuws.nl/nieuws/nederland/artikel/5327864/stilgeboorte-streptokokken-zwangerschap-rouw-zondaginterview) kwam de vraag hoe vaak dit voorkomt in Nederland.

   Perined heeft hier geen cijfers over, maar mogelijk de leden van de Expertgroep wel. En indien de Expertgroep het belangrijk vind, is het misschien een reden om dit aan te passen in de dataset, zodat het in het vervolg wel uit de dataset te halen valt. Zowel in peri2.3 als peri3.2 is het op dit moment niet mogelijk om aan te geven dat de zwangere tijdens de bevalling geïnfecteerd is met groep B streptokokken. In peri3.2 is het wel mogelijk om een infectie tijdens de zwangerschap te registreren.

   Ook op kindniveau is het in beide datasets niet mogelijk om aan te geven dat de neonaat is overleden aan deze specifieke infectie. 

   Vraag is in hoeverre het wenselijk is om infecties met groep B streptokokken én het aantal sterfgevallen van neonaten door deze specifieke infectie wel bij te houden.

   Attachments

    Activity

     People

      brown@nictiz.nl Susanne Brown-Herfst (Inactive)
      aarns@perined.nl Anne Marieke Arns-Schiere
      Watchers:
      2 Start watching this issue

      Dates

       Created:
       Updated:
       Resolved: