Uploaded image for project: 'Contra-indicaties en overgevoeligheden'
 1. Contra-indicaties en overgevoeligheden
 2. CIO-9

ICA: Regels vaststellen wanneer condition-id wijzigt.

  Details

  • Type: Wijzigingsverzoek
  • Status: Nieuw
  • Priority: Normaal
  • Resolution: Unresolved
  • Component/s: Scenario's
  • Abstract:
   Hide

   Aanleiding / historie / voorstel

   Details: voor goede medicatiebewaking is het belangrijk dat bepaalde gegevens in een conditie niet wijzigen
   onder dezelfde identificatie. Deze gegevens zijn:

   1. de overgevoeligheid (causativeAgent)
   2. de geïdentificeerde patient (subject/R_Patient/id)
   3. de startdatum (condition/effectiveTime/low)

   Rationale:
   Als een van deze drie kerngegevens wijzigt dan heeft gevolgen voor de huidige signalen die op basis zouden kunnen worden afgegeven, maar vooral ook op in het verleden afgegeven signalen. Van elk van de in het verleden opgehaalde versies zou dan bekeken moeten worden of er toen terecht of onterecht wel of geen
   signaal is afgegeven en welke mogelijk foutieve beslissing daarop is gebaseerd. Dat valt bijna niet meer te implementeren.
   Eis moet zijn dat als een van deze kerngegevens wijzigt, de conditie moet worden ingetrokken en een nieuwe moet worden aangemaakt.

   Show
   Aanleiding / historie / voorstel Details: voor goede medicatiebewaking is het belangrijk dat bepaalde gegevens in een conditie niet wijzigen onder dezelfde identificatie. Deze gegevens zijn: de overgevoeligheid (causativeAgent) de geïdentificeerde patient (subject/R_Patient/id) de startdatum (condition/effectiveTime/low) Rationale: Als een van deze drie kerngegevens wijzigt dan heeft gevolgen voor de huidige signalen die op basis zouden kunnen worden afgegeven, maar vooral ook op in het verleden afgegeven signalen. Van elk van de in het verleden opgehaalde versies zou dan bekeken moeten worden of er toen terecht of onterecht wel of geen signaal is afgegeven en welke mogelijk foutieve beslissing daarop is gebaseerd. Dat valt bijna niet meer te implementeren. Eis moet zijn dat als een van deze kerngegevens wijzigt, de conditie moet worden ingetrokken en een nieuwe moet worden aangemaakt.

   Description

   Clientele issue nr. 29530
   Details: voor goede medicatiebewaking is het belangrijk dat bepaalde gegevens in een conditie niet wijzigen
   onder dezelfde identificatie. Deze gegevens zijn:
   1- de overgevoeligheid (causativeAgent)
   2- de geïdentificeerde patient (subject/R_Patient/id)
   3- de startdatum (condition/effectiveTime/low)
   Rationale:
   Als een van deze drie kerngegevens wijzigt dan heeft gevolgen voor de huidige signalen die op basis zouden
   kunnen worden afgegeven, maar vooral ook op in het verleden afgegeven signalen. Van elk van de in het
   verleden opgehaalde versies zou dan bekeken moeten worden of er toen terecht of onterecht wel of geen
   signaal is afgegeven en welke mogelijk foutieve beslissing daarop is gebaseerd. Dat valt bijna niet meer te
   implementeren.
   Eis moet zijn dat als een van deze kerngegevens wijzigt, de conditie moet worden ingetrokken en een nieuwe
   moet worden aangemaakt.

    Attachments

     Issue Links

      Activity

       People

       Assignee:
       silvacostamelo@nictiz.nl Hernany Silva Costa Melo
       Reporter:
       tan Michael Tan
       Watchers:
       1 Start watching this issue

        Dates

        Created:
        Updated:

         Estimations By Role

         No roles have been estimated yet.